-->

07.10.2002 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Restrukturyzacja - Jakość - Przyszłość. Przedsiębiorczość w regionie - rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej" (zorganizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Administracji AŚ).