17.03.2004 r. w WSEiA odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu? System wyborczy większościowy czy proporcjonalny".