-->

03.06.2004 r. odbyła się konferencja naukowa w WSEiA "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Spór o kierunki i naprawę państwa".