8 czerwca 2006 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Karczówkowskiej 27 odbyła się oragnizowana przez Wydział Ekonomii WSEiA konferencja nt.: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych.