-->

10 – 11 października 2007 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IV Rzeczpospolita – fikcja czy rzeczywistość?”. Konferencję zorganizowała Katedra Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Katedra Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Konferencja ta stanowi czwarte z cyklu sympozjum poświęcone zagadnieniom polskiego systemu politycznego. W czasie konferencji odczyty wygłosili eksperci i naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowo – dydaktycznych w kraju.