-->

Wydział Ekonomii oraz Akademickie Centrum Turystyki, Hotelarstwa i Sportu  w dniu 17 czerwca 2008 r. było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej. Program konferencji tutaj.