-->

Wydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach był organizatorem konferencji naukowej nt. „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”,która odbyła się 8 grudnia 2009 r. w Kielcach w siedzibie Uczelni. Szczegóły tutaj