-->

Ikona_finansWydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”. Słuchacze zapoznali się między innymi z, przedstawioną przez profesora Szplita, koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) – potężnym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się struktury aktywów w przedsiębiorstwach oraz sposobami opodatkowania działalności gospodarczej. A hitem konferencji był referat pana Artura Sobolewskiego - Członka Rady Nadzorczej klubu Korona Kielce SA, dotyczący oceny sytuacji wszystkich klubów polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obszerny skrót referatu dostępny jest w oddzielnym materiale filmowym.