-->

WSEPiNM 28 marca 2014 roku w WSEPiNM odbyła się konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nt. ,,Wolno, nie wolno? – czy w Polsce istnieje wolność słowa?” Konferencja dotyczyła wielu ważnych problemów współczesnych mediów, a prelegentami byli dziennikarze związani z Kielcami oraz reprezentujący Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Odbyło się także szkolenie z zakresu prawa autorskiego, które przeprowadził doskonale znający tematykę medialną radca prawny Albert Stawiszyński.