Konferencje Wydziału Finansów

IKONA_Finanse2011Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego”, skupiająca specjalistów z zakresu m.in. ekonomii, logistyki, zarządzania, finansów, odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z koniunkturą na rynkach elektronicznych, badaniem sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw, wpływem fuzji i przejęć na wynik finansowy spółdzielni, a także tematykę doskonalenia zawodowego w oparciu o badania przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Ustawicznego WSEiP.

Wydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach był organizatorem konferencji naukowej nt. „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”,która odbyła się 8 grudnia 2009 r. w Kielcach w siedzibie Uczelni. Szczegóły tutaj

Ikona_finansWydział Finansów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem konferencji „Gospodarowanie zasobami finansowymi organizacji wobec zagrożeń otoczenia”. Słuchacze zapoznali się między innymi z, przedstawioną przez profesora Szplita, koncepcją Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard, BSC) – potężnym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji, zagadnieniami związanymi z kształtowaniem się struktury aktywów w przedsiębiorstwach oraz sposobami opodatkowania działalności gospodarczej. A hitem konferencji był referat pana Artura Sobolewskiego - Członka Rady Nadzorczej klubu Korona Kielce SA, dotyczący oceny sytuacji wszystkich klubów polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Obszerny skrót referatu dostępny jest w oddzielnym materiale filmowym.

Ikona_bizneswUE12 września 2008 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa odbuła się konferencja "Biznes w Unii Europejskiej". Podczas konferencji prelegenci omówili m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejęli próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ikona_maj_konferFunkcjonowaniu współczesnych organizacji były poświęcone konferencje zorganizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zagadnienia finansowe były tematem konferencji "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji", a nad kwestiami marketingowymi debatowano podczas konferencji "Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji".