Logo_promocja_zdrowia_min2Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizował konferencję naukową pt. Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2011 r. w Kielcach w siedzibie WSEiP. Strona konferencji: www.promocjazdrowia.wseip.edu.pl

Konferencja adresowana jest do reprezentantów świata nauki, zajmujących się problematyką zdrowia publicznego a promocji zdrowia i edukacji zdrowotne w szczególności. Szerokie określenie tematyki konferencji umożliwia udział w niej specjalistów z zakresu medycyny, nauk humanistycznych, nauk społecznych, prawa i ekonomii w celu zidentyfikowania problemów, jakie wiążą się z tematyka edukacji zdrowotnej na terenach Polski Wschodniej, Rzeczypospolitej i w krajach Unii Europejskiej.
Liczymy, że dobór referatów oraz toczona przy okazji ich prezentacji dyskusja, przyczynią się do należytego określenia wyzwań i problemów edukacji zdrowotnej.
Jako pokłosie konferencji, jej organizatorzy planują opublikowanie referatów w postaci recenzowanej monografii.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że ze względu na tematykę konferencji oraz na planowaną publikację, spotka się ona z zainteresowaniem.
Konferencja jest współfinansowana przez instytucje realizujące zadania w zakresie szeroko pojętej edukacji zdrowotnej.