IKONA_pionizatorWydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa był organizatorem (7-8 kwietnia 2010 r.) seminarium na temat „Metod i technik usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Podczas zajęć praktycznych studenci zapoznali się z działaniem pionizatora dynamicznego „Stand & Go”, służącego do rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchu.