18.05.2010 r. Dziekan Nauk o Zdrowiu - Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz firma PARAMEDICA POLSKA byli organizatorami warsztatów z zakresu:
1. Defibrylacja niskoenergetyczna dwufazowa ZOLL.
2. Sprzętowe wspomaganie resuscytacji krążeniowo oddechowej (platforma AUTO PULSE, synchronizacja z defibrylatorem, monitorowanie RKO).
3. Respiratory transportowe.