-->

Dnia 15 września 2011 r.  Wyższa Szkoła Ekonomii i Praw w Kielcach zaprasza na  Konferencję pt. „Prawo wobec wyzwań współczesności”. Niniejsza sesja naukowa stanowi koleją z cyklu Konferencji Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach projektu nr  POKL.04.01.01-00-168/09 pn. „Specjalność Prawo administracji publicznej i gospodarcze, kursy przygotowujące do egzaminu aplikacyjnego oraz doszkalanie kadry naukowej zakresu specjalistycznych języków obcych”.
Celem Konferencji jest skupienie uwagi na aktualnych, kluczowych problemach prawoznawstwa, ocena istniejącego stanu normatywnego oraz określenie kierunków pożądanych zmian regulacji prawnych, więcej informacji na stronie: www.wseip.edu.pl/prawo