prawne_ekonIKONA_spoldzielczoscW dniach 6-7 maja 2010 r. odbyła się konferencja nt. Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, której organizatorem był Wydział Prawa WSEiP. Obwarowania prawne związane z funkcjonowaniem banków oraz kas spółdzielczych, reklama usług bankowych, czy aktualna sytuacja podatkowa SKOKów to wybrane zagadnienia przedstawione przez prelegentów podczas konferencji. O tym, jakie kary finansowe grożą za nieuprawnione wykorzystanie nazwy bank lub kasa w reklamie, jak ewoluowały banki spółdzielcze i jaka jest ich obecna sytuacja, można dowiedzieć się w materiale filmowym.