-->

PZPN014Szkolenie kierowników, spikerów i delegatów 

Na mocy porozumienia podpisanego przez Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej - Wydział Bezpieczeństwa ŚZPN wspólnie z Wydziałem Prawa w dniu 15 marca 2014 r zorganizował szkolenie Kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno działaczy sportowych ŚZPN, jak i studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne tut. Wydziału Prawa. Prelegentami byli przedstawiciele PZPN, policjanci KWP, jak i wykładowcy Wydziału Prawa. W trakcie warsztatów podkreślano rolę i znaczenie wszystkich podmiotów współpracujących w zabezpieczeniu meczy piłkarskich. Swoim doświadczeniem w tym zakresie dzielili się m.in. działacze Polskiego Związku Piłki Nożnej, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, jak i działacze Korony Kielce.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć


Szczegółowy harmonogram szkolenia poniżej:
• 09.00 – 09.15 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE GOŚCI - SŁAWOMIR TRYBEK-WICEPREZES ŚZPN, GRZEGORZ FIGARSKI-PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŚZPN
• 09.15 – 09.35 ROLA SPIKERA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO - PAWEŁ JAŃCZYK – KORONA KIELCE
• 09.35 – 10.10 PRZECIWDZIAŁANIE AKTOM O CHARAKTERZE RASISTOWSKIM W SPORCIE - DIANA GŁOWNIA, PAULINA ŁOCHOWSKA –WYDZIAŁ PRAWA WSEIPINM
• 10.10 – 10.40 PODSUMOWANIE NEGATYWNYCH ZDARZEŃ I OCENA BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIĘTOKRZYSKICH STADIONACH W 2013 ROKU - PODKOM. MARCIN GRUDZIEŃ – SZTAB POLICJI KWP W KIELCACH
• 10.40 – 11.10 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM KORUPCJI W PIŁCE NOŻNEJ-ASPEKTY PRAWNO KRYMINOLOGICZNE - KRZYSZTOF WĄTOREK - WYDZIAŁ PRAWA WSEIPINM
• 11.10– 11.55 SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH
W ŚWIETLE USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I IMPREZ NIE BĘDACYCH IMPREZAMI MASOWYMI - LESŁAW CZYŻ – EKSPERT KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PZPN, KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA

 11.55– 12.40 PŁASZCZYZNA, ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACA Z DELEGATEM NA MECZACH PIŁKI NOŻNEJ - LESŁAW CZYŻ - EKSPERT KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PZPN
• 12.40 – 13.00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Podsumowania szkolenia dokonał Prezes ŚZPN Mirosław Malinowski podkreślając rolę
i znaczenie szkoleń w działalności każdego działacza ŚZPN, szczególnie w dalszej poprawie bezpieczeństwa w trakcie rozgrywek piłkarskich. Zwrócił uwagę na ciągłe doskonalenie organizacji meczy piłkarskich i podejmowanie nowych – innowacyjnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie, które ważne jest przez najbliższy rok.