Wydział Prawa WSEPiNM i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego byli organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej prawników z Polski i Ukrainy pt.: „Polska i Ukraina - wymiar sprawiedliwości, instytucje prawne, samorządność”, która odbyła się dniach 18 i 19 września 2014 roku w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Marek Biernacki - Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie. Zaproszenie