-->

WSEiP i Zarząd Targów Kielce były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”, która odbyła się 2 września 2009 r. podczas XVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
Celem konferencji było przedstawienie:

  • istoty profesjonalizacji armii i argumentów przemawiających za jej przeprowadzeniem,
  • uwarunkowań procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
  • możliwych efektów i korzyści wynikających z jej wdrożenia,
  • kosztów i barier w przeprowadzaniu procesu profesjonalizacji zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego,
  • doświadczeń zagranicznych w profesjonalizacji armii.