-->

111 Piotrowska Rola statystykiWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Urząd Statystyczny w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Rola statystyki w zarządzaniu rozwojem regionu. Statystyczny portret województwa świętokrzyskiego.
Konferencja odbyła się 13 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin.
Z uwagi na sformułowane obszary dyskusji, zarówno w wymiarze metodycznym jak i merytorycznym, konferencja stanowiła ciekawą propozycją dla pracowników administracji publicznej, naukowo-dydaktycznych, jednostek otoczenia biznesu oraz praktyków gospodarczych i osób wykorzystujących określone metody i działania statystyczne w swojej pracy zawodowej. Zapraszamy do lektury publikacji dr Agnieszki Piotrowskiej-Piątek pt. "Rola statystyki w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej", której pełny tekst do pobrania jest na stronie internetowej Działu Nauki i Wydawnictw WSEPiNM wseip.edu.pl/dniw.