-->

Wydział Prawa WSEPiNM wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Prawników Administracji w Skarżysku Kamiennej zorganizowali II Konferencję Naukową pn. „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego”, która odbyła się 24 października 2014 r. Zaproszenie