konferencja

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych organizatorem kolejnej międzynarodowej konferencji.

W dniach 15-16 października 2015 r. w Podzamczu, gmina Chęciny, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn.: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”. Jej organizatorami byli: Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Spotkanie to stanowiło niezwykle udaną kontynuację ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawników Polskich i Ukraińskich pn.: „Polska i Ukraina – wymiar sprawiedliwości, instytucje prawne, samorządność”.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko.

Celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli administracji rządowej, inspektorów pracy, wymiaru sprawiedliwości, pracowników naukowo – dydaktycznych, organów ścigania, biegłych oraz praktyków w obszarze następujących zagadnień: warunki legalności zatrudnienia cudzoziemców; sankcje z tytułu powierzenia pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi (odpowiedzialność karna 
i administracyjna) oraz prawa i obowiązki zatrudnionego cudzoziemca oraz pracodawcy.

Prezentowane w trakcie konferencji referaty zostały opublikowane w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Ogłoszenie | Zaproszenie | Karta zgłoszeniowa - doc | pdf

legalnosc 0809  legalnosc 0840  legalnosc 0891
 asystentki na Wydziale Prawa - Diana Głownia i Paulina Łochowska  organizator konferencji - Prorektor WSEPiNM i Dziekan Wydziału Prawa, dr Krzysztof Wątorek  uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Legalność zatrudnienia cudzoziemców"

 

Sprawozdanie z konferencji tutaj Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć