-->

W hotelu Binkowski w Kielcach 24 października 2016 r. obyła się Konferencja Gospodarcza "Świętokrzyskie – jaka przyszłość?". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez "Echo Dnia" wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wojewodą świętokrzyskim, Radiem Kielce, TVP Kielce, Starachowicką Strefą Ekonomiczną i firmą „Mesko”.

Konf Gospod 2016 007

 

W hotelu Binkowski w Kielcach 24 października 2016 r. obyła się Konferencja Gospodarcza "Świętokrzyskie – jaka przyszłość?". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez "Echo Dnia" wspólnie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wojewodą świętokrzyskim, Radiem Kielce, TVP Kielce, Starachowicką Strefą Ekonomiczną i firmą „Mesko”.

Konf Gospod 2016 007

Przedstawicielami Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk w Kielcach podczas paneli dyskusyjnych byli: Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński, Prorektor Dziekan Wydziału Prawa Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Grzegorz Gałuszka oraz Prodziekan Wydziału Ekonomii Prodziekan Wydziału Finansów, Wydziału Nauk Społecznych dr Wiktor Krasa.

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego: Alicja Ciszek , Sebastian Pietrala, Monika Wiewióra oraz Kamil Rębosz.

Celem konferencji było wypracowanie najważniejszych kierunków pozwalających na szybki rozwój województwa świętokrzyskiego. Podczas konferencji możliwość zaprezentowania swoich poglądów na temat kierunków rozwoju naszego regionu mieli przedstawiciele największych firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej.

Konferencja została podzielona na część główną oraz działy tematyczne. Głównymi tematami konferencji były :komunikacja naszym oknem na świat – dobre drogi, szybka kolej, lotnisko, przemysł zbrojeniowy szansą na powrót Centralnego Okręgu Przemysłowego i nowe miejsca pracy, strefy ekonomiczne – co robić , by przyciągały inwestorów. Formy wsparcia dla przedsiębiorców, edukacja w szkołach zawodowych i wyższych i jej dostosowanie do runku pracy, turystyka zdrowotna – kołem zamachowym naszej gospodarki.

Po części głównej jednocześnie  odbyły  panele dyskusyjne.

Pierwszy panel dyskusyjny odbył się pod hasłem: „Przemysł zbrojeniowy, przyszłością regionu”.

Gościem tego panelu był doktor Krzysztof Wątorek, Dziekan Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach , który podkreślił że nasza Uczelnia kształci młodych, zdolnych ludzi którzy w przyszłości będą  tworzyć grupę specjalistów w przemyśle zbrojeniowym.

Z kolei temat drugiego panelu dyskusyjnego brzmiał : „Usługi medyczne kołem zamachowym rozwoju południowej części regionu: Gościem, który reprezentował naszą Uczelnię był doktor Grzegorz Gałuszka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach , który w swojej wypowiedzi poruszył kwestie dotyczące  możliwości powstawania nowych firm dzięki usługom medycznym oraz planów rozwoju uzdrowisk i usług medycznych w powiatach buskim i kazimierskim.

Czwarty panel dyskusyjny odbył się pod hasłem „Modele wsparcia dla przedsiębiorców”. Doktor Wiktor Krasa, Prodziekan Wydziału Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach był gościem panelu , w którym zostały poruszone sprawy takie jak : możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w najbliższych latach przykłady współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy,  co oferuje samorząd województwa, co państwo, co samorządy powiatów, miast i gmin oraz przedstawiono przykłady współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy.

Temat szóstego panelu brzmiał:”Kształcenie w szkołach wyższych i zawodowych a potrzeby gospodarki”. Gościem który reprezentował naszą Uczelnie był doktor Zdobysław Kuleszyński. Podczas tego panelu dyskutowano o potrzebach przedsiębiorców a możliwościach uczelni oraz  propozycjach przedsiębiorców dla szkolnictwa.

Po zakończeniu konferencji odbyło się ogłoszenie listy 100 Największych Firm Województwa Świętokrzyskiego oraz wręczenie nagród.

Monika Wiewióra – Studentka V roku prawa WSEPiNM.

Zapraszamy do galerii zdjęć (fot. Tomasz Górski)