-->

Podczas Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się w lutym br. w Popowie, omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz aplikacje ogólną uprawniającą do studiowania w Krajowej Szkole Sądowniczej i Prokuratury. 

studenki prawa

 

Podczas Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się w lutym br. w Popowie, omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz aplikacje ogólną uprawniającą do studiowania w Krajowej Szkole Sądowniczej i Prokuratury. 

studenki prawa

Na konferencji obecny był Prorektor Wydziału Prawa dr Krzysztof Wątorek.

Ostatnie egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze odbyły się w całym kraju 26 września 2015 r. Do egzaminów w Polsce przystąpiło łącznie 8940 absolwentów wydziałów prawa, spośród których na aplikację adwokacką –  2 950 osób, na aplikację radcowską – 4 650 osób, na aplikację notarialną –  740 osób, na komorniczą – 600 osób.

Kandydaci na aplikantów w określonym czasie mieli 150 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 150 pytań, zawierającego po trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi, na co najmniej 100 pytań.

Pani Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości Iwona Kujawa w sposób szczegółowy omówiła profil zdających na aplikację oraz szczegółową analizę zdawalności.

Analiza wyników egzaminów na aplikację wzbudza duże zainteresowanie wśród dziekanów, bo jest najbardziej obiektywnym rankingiem wydziałów prawa w Kraju. Według analizy zdawalności, wśród uczelni w Polsce, bardzo wysokie miejsce zajęli absolwenci najstarszego w regionie Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk medycznych w Kielcach.