24 maja WSEPiNM zorganizowała międzynarodową wideokonferencję z uczelnią na Ukrainie. W konferencji wzięło udział 9 osób - wykładowców i studentów, prezentujących prace. Konferencję otworzył prorektor, dziekan wydziału prawa oraz wydziału administracji i bezpieczeństwa dr Krzysztof Wątorek oraz rektor uczelni Ukraińskiej.

konf1

Tematy, jakie zostały przedstawione to między innymi ,,Funkcjonowanie relacji Public Relations w funkcjonowaniu uczelni wyższych w Polsce”, ,,Porównanie rozwiązań prawnych obowiązujących na gruncie prawa polskiego i ukraińskiego  w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej”, ,,Wpływ systemu zarządzania kryzysowego na bezpieczeństwo”, „Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych” oraz ,,Historia i struktura samorządów akademickich w Polsce na podstawie URSS WSEPiNM”.

Uczestnicy dostali certyfikaty, a ich prace zostały przesłane na Ukrainę w celu dokonania publikacji.

Konferencja wzburzyła dyskusję zarówno ze strony Polskiej jak i Ukraińskiej, ponieważ do każdej z wygłoszonych prac padło odpowiednio dużo pytań. Obydwie strony mają nadzieję na kontynuację współpracy i w najbliższym czasie zorganizowania kolejnych konferencji, które będą zorganizowane podczas wizyty jednej z uczelni w sąsiednim kraju.

konf2

Dzień później Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, miała przyjemność być organizatorem kolejnej konferencji. Jednak ta była zorganizowana w mniejszej skali z inicjatywy studentów. Organizatorami wewnętrznej XVI Konferencji Kół Naukowych była Uczelniana Rada Samorządu Studentów oraz Koło Naukowe Respublica.

Uczestnicy konferencji mieli przyjemność usłyszeć wystąpienia 20 prelegentów z różnych uczelni z terenu województwa świętokrzyskiego. Konferencję otworzył doktor nauk medycznych Grzegorz Gałuszka - dziekan Wydziału Nauk Medycznych WSEPiNM, który wraz z żoną Renatą Gałuszką przygotował pracę pt. „Dopalacze jako jedna z form odurzenia i ich wpływ na zdrowie człowieka”.

Całe wydarzenie było podzielone na dwa bloki tematyczne: nauki medyczne oraz nauki ekonomiczne, prawne i społeczne.

Po ostatniej wygłoszonej pracy odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów, a prace w całej okazałości będzie można przeczytać po publikacji w Zeszycie Naukowym Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych.