Gala Liderów Regionu 2012

lider2012Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego została laureatem XIII edycji gali Lider Regionu w kategorii nauka. Gratulacje oraz statuetkę Lidera Regionu 2012 z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odebrał prorektor ds. badań i współpracy regionalnej dr Zdobysław Kuleszyński.

Udział naszej Uczelni w działaniach na rzecz regionu jest jednym z najważniejszych składników Misji WSEiP, którą realizujemy od piętnastu lat – powiedział prorektor dr Zdobysław Kuleszyński podczas gali. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego dysponuje coraz liczniejszą kadrą naukowo-badawczą, zaangażowaną w projekty badawcze i wdrożeniowe, których rezultaty służą rozwojowi Kielc i województwa świętokrzyskiego. Stała współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami stwarza nam naturalny obszar prac badawczych i możliwości pozyskiwania środków na ich realizację. Zapraszamy do galerii zdjęć.