-->

medal200726 marca w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Europejskich.  Jednym z laureatów tegorocznej, czternastej edycji „Medalu Europejskiego” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, która została nagrodzona za program nauczania na odległość „e-Ekonomia”. To już drugi Medal Europejski w historii naszej szkoły. Pierwszy raz WSEiA została nagrodzona tym medalem w 2004 roku. W imieniu szkoły nagrodę odebrał kierownik projektu „e-Ekonomia” Zbigniew Szczepańczyk.
Materiały szkoleniowe projektu e-ekonomia dostępne są na platformie moodle
Medal Europejski jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem dorównują poziomowi europejskiemu. Konkurs organizowany jest przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.