-->

centforfuture_dyp_mcent_mWyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zdobyła nagrodę w IV edycji Konkursu „Cent For Future” w kategorii „Produkt z Przyszłością 2008”.
Konkurs miesięcznika „Polish Market” objęli patronatem Wicepremier, Minister Gospodarki Narodowej Waldemar Pawlak oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Współorganizator Konkursu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wytypował spośród firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego produkt naszej Uczelni, który spełnia kryteria oraz wymogi „Produktu z Przyszłością”.