pasek kolorowy region POLSKA www

Staż - dobry start II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0004/18 w okresie 01.10.2018 - 31.08.2020.

Cele projektu i planowane efekty

Celem projektu jest wsparcie 100 (38K, 62M) uczniów Technikum nr. 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych poprzez realizację zadań. 100 uczniów (38 K, 62 M) zwiększy kompetencje kluczowe z zakresu matematyki i j. angielskiego. Rozwinie kompetencje cyfrowe oraz społeczne i przedsiębiorcze. Zastosuje i pogłębi wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy podczas stażu u pracodawcy.Obszar realizacji: województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina skarżysko-kamienna
Okres realizacji: X 2018 – VIII 2020


Wartość projektu: 415 641,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 353 295,06 zł


 Dokumenty do pobrania: