-->

pasek kolorowy region POLSKA www

 

Staż - dobry start III


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0002/19.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia 120 uczniów (66K, 54M) oraz doskonalenie umiejętności 3 nauczycieli zawodu (2K,1M) z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej oraz doposażenie szkoły poprzez realizację:

 • staży u pracodawców dla 100%uczniów w projekcie,
 • dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy dla 100%uczniów w projekcie,
 • szkolenia zawodowe dla 3 nauczycieli zawodu,
 • doposażenia pracowni zawodowych w nowoczesne narzędzia dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia praktycznego;

Projekt realizowany w Skarżysku-Kamiennej w okresie: 01.01.2020 – 31.08.2021.
Wartość projektu: 625 475,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 531 653,75 zł


 Dokumenty do pobrania:

 • dzienniczek stażu |pdf
 • dzienniczek stażu okładka |pdf
 • lista obecności |doc
 • nota - opiekun |doc
 • oświadczenie - konto |doc
 • oświadczenie - ZUS |doc
 • program stażu |doc
 • zaświadczenie o realizacji |doc