REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

WYMAGANE DOKUMENTY

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów Dz. U. 2018 poz. 1861)

 

Studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie, studia II stopnia (magisterskie):

 • świadectwo dojrzałości - oryginał do wyglądu oraz kserokopia do kartoteki studenta, ( studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • 1 zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm,
 • zdjęcie w formacie elektronicznym (plik JPG 295×236 pikseli oraz rozdzielczość 96 dpi) służące do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia - oryginał do wglądu oraz kserokopia do kartoteki studenta, (studia II stopnia)
 • Wypełniony Kwestionariusz Osobowy lub Wypełniony Kwestionariusz Rekrutacyjny Online | WERSJA KWESTIONARIUSZA ONLINE WERSJA  KWESTIONARIUSZA WYDRUK

 

Studia podyplomowe:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu oraz kserokopia do kartoteki studenta,
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • 1 zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm,
 • zdjęcie w formacie elektronicznym (plik JPG 295×236 pikseli oraz rozdzielczość 96 dpi) służące do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
 • Wypełniony Kwestionariusz Osobowy lub Wypełniony Kwestionariusz Rekrutacyjny Online | WERSJA KWESTIONARIUSZA ONLINE WERSJA  KWESTIONARIUSZA WYDRUK

 

Wzór umowy o studiowanie w roku akademickim 2022/2023 | PDF

 

UWAGA

Studencki kierunku Pielęgniarstwo i Kosmetologia potrzebują dodatkowych dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk zawodowych.

Dokumenty nie są wymagane na etapie Rekrutacji, należy je złożyć w miesiącach listopad/grudzień. Wymagane dokumenty to:

Ważna pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz

 1. z drukiem orzeczenia lekarskiego (stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia nauki/pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 2. Zaświadczenie o zaszczepieniu się trzema dawkami szczepionką przeciwko WZW typu B.
 3. Polisy ubezpieczeniowe:
 • NW
 • OC – z tytułu praktycznej nauki zawodu (możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, opłacanego w kasie Uczelni)