REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

WYMAGANE DOKUMENTY (na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.09.2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz.U. nr 201, poz. 1188)

Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), jednolite studia magisterskie, studia II stopnia (magisterskie):

 • świadectwo dojrzałości - oryginał oraz kserokopia (tylko dla studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)
 • dowód osobisty - oryginał oraz kserokopia,
 • 2 zdjęcia (format legitymacyjny),
 • zdjęcie w formacie jpg (format legitymacyjny do eletronicznego indeksu),
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (tylko dla studiów II stopnia) - oryginał oraz kserokopia,
 • ankieta osobowa (uczelnia nie wymaga ankiety osobowej po zarejestrowaniu się przez internet) pdf | doc

 Wzór umowy o studiowanie | pdf

Studia podyplomowe:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał oraz kserokopia,
 • dowód osobisty - oryginał oraz kserokopia,
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • ankieta osobowa (uczelnia nie wymaga ankiety osobowej po zarejestrowaniu się przez internet) |doc

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW MEDYCZNYCH

Dokumenty niezbędne do realizacji praktyk zawodowych na kierunkach: Kosmetologia, Pielęgniarstwo:

Ważna pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz

 1. z drukiem orzeczenia lekarskiego (stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia nauki/pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 2. Zaświadczenie o zaszczepieniu się trzema dawkami szczepionką przeciwko WZW typu B.
 3. Polisy ubezpieczeniowe:
 • NW
 • OC – z tytułu praktycznej nauki zawodu (możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, opłacanego w kasie Uczelni)

 

Dokumenty należy złożyć w miesiącu listopad/grudzień – przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Osoba odpowiedzialna: opiekun praktyk.