-->

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

WYMAGANE DOKUMENTY (na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów Dz. U. 2018 poz. 1861)

Studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie, studia II stopnia (magisterskie):

 • świadectwo dojrzałości - oryginał oraz kserokopia (tylko dla studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • 1 zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm,
 • zdjęcie w formacie jpg (format biometryczny do eletronicznego indeksu - plik JPG 295×236 pikseli oraz rozdzielczość 96 dpi),
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (tylko dla studiów II stopnia) - oryginał oraz kserokopia,
 • ankieta osobowa (uczelnia nie wymaga ankiety osobowej po zarejestrowaniu się przez internet) pdf | doc

 Wzór umowy o studiowanie w roku akademickim 2020/2021 | pdf

Studia podyplomowe:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał oraz kserokopia,
 • dowód osobisty - do wglądu,
 • 1 zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm,
 • ankieta osobowa (uczelnia nie wymaga ankiety osobowej po zarejestrowaniu się przez internet) pdf | doc

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW MEDYCZNYCH

Dokumenty niezbędne do realizacji praktyk zawodowych na kierunkach: Kosmetologia, Pielęgniarstwo:

Ważna pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz

 1. z drukiem orzeczenia lekarskiego (stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia nauki/pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby).
 2. Zaświadczenie o zaszczepieniu się trzema dawkami szczepionką przeciwko WZW typu B.
 3. Polisy ubezpieczeniowe:
 • NW
 • OC – z tytułu praktycznej nauki zawodu (możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, opłacanego w kasie Uczelni)

 

Dokumenty należy złożyć w miesiącu listopad/grudzień – przed rozpoczęciem praktyki zawodowej.

Osoba odpowiedzialna: opiekun praktyk.