-->

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
KOSZTY NAUKI

Jednorazowa wpłata 190 zł (tylko kandydaci na I rok studiów) płatne do 30 września 2020 r. (nie dotyczy kandydatów na studia uzupełniające II stopnia).

Po ukończeniu I roku Uczelnia oferuje studia na drugim kierunku kształcenia bez opłat.

Studenci WSEPiNM studiów II stopnia (magisterskich) wnoszą obniżoną o 50% opłatę za czesne na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Absolwenci WSEPiNM wnoszą obniżoną o 25% opłatę za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

CZESNE

studia stacjonarne

 

Kierunek czesne: wpłaty od X 2020
płatne do 5. każdego miesiąca
prawo - jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

390 zł / miesiąc

administracja - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

350 zł / miesiąc

bezpieczeństwo wewnętrzne – studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

330 zł / miesiąc

ekonomia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

ekonomia – studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

320 zł / miesiąc

finanse i rachunkowość - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

kosmetologia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

390 zł / miesiąc

kosmetologia - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

450 zł / miesiąc

pielęgniarstwo (6 semestrów)

I rok 390 zł/mc

II rok 410 zł/mc

III rok 420 zł/mc

pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (7 semestrów)

I rok 370 zł/mc

II rok 390 zł/mc

III rok 410 zł/mc

pielęgniarstwo - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry) 480 zł / miesiąc
zarządzanie i coaching - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 330 zł / miesiąc
zarządzanie i coaching - studia II stopnia, licencjackie (4 semestry) 330 zł / miesiąc

 

CZESNE
studia niestacjonarne

Kierunek czesne: wpłaty od X 2020
płatne do 5. każdego miesiąca
prawo - jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

I, II, III rok 380 zł/mc

IV, V rok 390zł/mc

administracja - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 310 zł/mc
bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 290 zł/mc

II, III rok 330 zł/mc

bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia (4 semestry)

I rok 320 zł/mc

II rok 330 zł/mc

ekonomia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 300 zł/mc
ekonomia – studia II stopnia (4 semestry)

300 zł/mc

finanse i rachunkowość - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 310 zł/mc
kosmetologia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 360 zł/mc

II, III rok 370 zł/mc

kosmetologia - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

430 zł/mc

pielęgniarstwo - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

I rok 470 zł/mc

II rok 490 zł/mc

zarządzanie i coaching - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

I rok 310 zł/mc

II, III 320 zł/mc

zarządzanie i coaching - studia II stopnia, licencjackie (4 semestry)

I rok 310 zł/mc

II rok 320 zł/mc

 

Numer konta

Kwestura informuje, że wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta bankowego jest generowany podczas rekrutacji.