REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
KOSZTY NAUKI

Zarządzenie w sprawie odpłatności za studia w roku akademickim 2017/2018 oraz wzór umowy o studiowaniewzór umowy o studiowanie

Jednorazowa wpłata 190 zł (tylko kandydaci na I rok studiów) płatne do 30 września 2019 r. (nie dotyczy kandydatów na studia uzupełniające II stopnia).

Po ukończeniu I roku Uczelnia oferuje studia na drugim kierunku kształcenia bez opłat.

Studenci WSEPiNM studiów II stopnia (magisterskich) wnoszą obniżoną o 50% opłatę za czesne na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Absolwenci WSEPiNM wnoszą obniżoną o 25% opłatę za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/2020.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

CZESNE

studia stacjonarne

 

Kierunek czesne: wpłaty od X 2019
płatne do 5. każdego miesiąca
prawo - jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

390 zł / miesiąc

administracja - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

340 zł / miesiąc

bezpieczeństwo wewnętrzne – studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

320 zł / miesiąc

ekonomia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

ekonomia – studia II stopnia, magistersie (4 semestry)

320 zł / miesiąc

finanse i rachunkowość - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

320 zł / miesiąc

kosmetologia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

390 zł / miesiąc

kosmetologia - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

450 zł / miesiąc

pielęgniarstwo (6 semestrów)

370 zł / miesiąc

pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (7 semestrów)

340 zł / miesiąc

pielęgniarstwo - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry) 450 zł / miesiąc
zarządzanie i coaching - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 320 zł / miesiąc
zarządzanie i coaching - studia II stopnia, licencjackie (4 semestry) 320 zł / miesiąc

 

CZESNE
studia niestacjonarne

Kierunek czesne: wpłaty od X 2019
płatne do 5. każdego miesiąca
prawo - jednolite studia magisterskie (10 semestrów) 360 zł/mc
administracja - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 290 zł/mc
bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 290 zł/mc
bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia (4 semestry)

300 zł/mc

ekonomia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 270 zł/mc
ekonomia – studia II stopnia (4 semestry)

300 zł/mc

finanse i rachunkowość - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 290 zł/mc
kosmetologia - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 340 zł/mc
kosmetologia - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry)

430 zł/mc

pielęgniarstwo - studia II stopnia, magisterskie (4 semestry) 430 zł/mc
zarządzanie i coaching - studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów) 290 zł/mc 
zarządzanie i coaching - studia II stopnia, licencjackie (4 semestry) 300 zł/mc
 

Numer konta

Kwestura informuje, że wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego. Numer konta bankowego jest generowany podczas rekrutacji.