COVID-19

 

Informujemy, że na terenie Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka), noszenia rękawiczek oraz utrzymanie odstępu od innych osób minimum 2 metry.

Obowiązkowa dezynfekcja/mycie rąk przy wejściu na Uczelnie.

Poniżej informacje nt. organizacji zajęć w Uczelni, pracy komisji stypendianych, e-learningiu.

Organizacja prowadzenia zajęć

 uwaga

 

Od 25 maja przywrócona została możliwość prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni (chodzi o wybrane przedmioty na ostatnim roku studiów). Studenci WSEPiNM, których ta decyzja dotyczy, będą o tym informowani indywidualnie. Przygotowane zostały szczegółowe procedury, służące minimalizacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoC-2. Poniżej – zarządzenie Rektora WSEPiNM, które określa zasady funkcjonowania WSEPiNM w okresie od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz załączniki do zrządzenia, w których są szczegółowe procedury organizacji procesu dydaktycznego oraz zasad bezpiecznego zachowania się w siedzibie Uczelni, w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 10/2020 | załącznik nr 1 | załącznik nr 2


Przedłużenie zimowej sesji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia sesji egzaminacyjnej zimowej |doc


e-learning

Informacja nt. organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawiedzenia działalności dydaktycznej WSEPiNM związanej ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

Procedura 2/2020 dot. prowadzenia nauczania na odległość (pdf).

  • Platforma e-learningowa znajduje się pod adresem: e.wseip.edu.pl
  • Kursy e-leraningowe zakładają administratorzy platformy e-lerningowej WSEPiNM (Marcin Misiak, Adam Pawlikiewicz).
  • Wykładowcy uzupełniają kursy e-learningowe treściami opisanymi w procedurze 2/2020 (tj. temat zajęć, zagadnienia do tematu - czyli pliki: doc, pdf, ppt itp., literatua i źródła w internecie, materiały pomocnicze, wykłady on-line).
  • Studenci po zalogowaniu się na e.wseip.edu.pl otrzymują dostęp do kursów. Nazwa użytkownika i hasło jest takie same jak do systemu euczelnia.wseip.edu.pl
  • Kursy ułożone są w kategorie zgodne z wydziałami i kierunkami studiów.
  • Instrukcja dla studentów znajduję się pod adresem https://e.wseip.edu.pl/course/view.php?id=325#section-1

Zapomogi w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Komisje stypendialne WSEPiNM rozpatrują wnioski dot. świadczeń dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziałowe komisje stypendialne przyznają zapomogę w sytuacjach, gdy utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu została spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Analogicznie traktuje się działalność gospodarczą prowadzoną przez studenta oraz właściwe przedstawienie (udokumentowanie) pogorszenia sytuacji materialnej studenta w tym kontekście.

Wnioski wraz załącznikami dostępne są na stronie internetowej uczelni w zakładce Studia/Stypendia: https://www.wseip.edu.pl/studia/stypendia.html

Ubiegając się o zapomogę należy złożyć:

  • Wniosek o przyznanie zapomogi losowej na rok akademicki 2019/2020 |doc
  • Zlecenie przekazywania świadczeń pomocy materialnej |doc
  • Oświadczenie o okresach studiowania oraz nie pobierania świadczeń na innych kierunkach |doc
  • Dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację (np. świadectwo pracy, rozwiązanie umowy zlecenie, wpis z CEiDG potwierdzający zawieszenie/likwidację działalności gospodarczej).

Komisje stypendialne WSEPiNM w Kielcach będą rozpatrywały wnioski o przyznanie zapomóg losowych dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej po otrzymaniu zwiększonych środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o które Uczelnia się ubiega.


Uwaga Studenci kierunków medycznych!

Informacja dla studentek i studentów kierunków medycznych naszej Uczelni o zakazie wchodzenia studentów do placówek ochrony zdrowia w okresie zawieszenia kształcenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zakazem odwiedzin w szpitalach oraz zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19 - czytaj tutaj (pdf).


LEX online dla studentów

Informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni studenci mają dostęp online do systemu informacji prawnej LEX, obejmujący bazę aktów prawnych, orzeczeń oraz piśmiennictwa prawniczego, w tym komentarzy i monografii przydatnych do codziennej nauki oraz przygotowania prac licencjackich i magisterskich. Szczegóły dotyczące korzystania z programu znajdują się na stronie e.wseip.edu.pl w zakładce Wirtualne Otoczenie Edukacyjne w kursie pn. LEX studenci (LEX przez IP z domu).


plakat WUP


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła stopień globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa do bardzo wysokiego (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). Przypominamy o konieczności stosowania wszelkich dostępnych środków ostrożności i procedur bezpieczeństwa, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Światową Organizację Zdrowia (WHO).

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Źródło informacji nt. koronawirusa: gov.pl/koronawirus.
Informacja telefoniczna NFZ 800-190-590