Harmonogram zjazdów 2021/2022 semestr letni

 

Kierunki: Kosmetologia, Pielęgniarstwo | TUTAJ

Kierunki: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Administracja, Ekonomia, Finanse i Racunkowość, Zarządzanie i Coaching | TUTAJ