Wydział Ekonomii, Wydział Finansów i Wydział Nauk Społecznych WSEPINM byli współorganizatorami 13 edycji Kieleckich Dni Przedsiębiorczości, których głównym współorganizatorem był Kielecki Park Technologiczny. W tym roku do edycji dołączyły również Uczelnie publiczne w Kielcach.

Kieleckie Dni Przedsiębiorczości

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 200 studentów i absolwentów ze wszystkich Uczelni. Ideą KDPA jest przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do budowania kompetencji jaką jest przedsiębiorczość – uznawaną za kluczową w dzisiejszych czasach. Sektor nauki i badań uznaje się dziś za koło zamachowe gospodarki wiedzy. Dlatego Kielecki Park Technologiczny prowadzi działania edukacyjne w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych. "Jestem przekonany, że udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach i doradztwie w tym zakresie zwiększa szanse uczestników na sukces w biznesie" – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

dni przeds 2

KPT zorganizował warsztaty, podczas których eksperci przekazali kompleksową wiedzę na temat tego jak przygotować własny model biznesowy, jak zbudować markę osobistą oraz w jaki sposób zaprezentować swój pomysł na biznes. Zajęcia poprowadzili eksperci z warszawskiego Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości.

dni przeds 1

Ważną częścią tegorocznych Kieleckich Dni Przedsiębiorczości były Kawiarenki Biznesowe z udziałem kieleckich przedsiębiorców. Młodzi ludzie spotkali się z potencjalnymi pracodawcami, by dowiedzieć się jaki jest "model" idealnego kandydata w każdej z firm. W luźnej atmosferze ze studentami rozmawiali przedstawiciele takich firm, jak: Rovese S.A., DS Smith Sp. z o.o., ŚZPP Lewiatan, Podopharm, EkoEnergia, Fundacja "Możesz Więcej", Infosys Poland, Telbridge Sp. z o.o.. Zaproszeni goście podpowiadali co wpływa na szanse przyszłych absolwentów na rynku pracy, w rozwój których kompetencji należy inwestować czas i zasoby, aby osiągnąć sukces zawodowy, jakie korzyści niesie dla młodych ludzi ścieżka zawodowa w średniej lub małej firmie, a jakie w założonej działalności gospodarczej.

„Kieleckich Dni Przedsiębiorczości to ważna wydarzenie mające na celu rozwój i promowanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów studiów wyższych, nie tylko z kierunków ekonomicznych. Cieszymy się, że w coraz większym stopniu znajduję się w kręgu zainteresowań studentów i studentek z kierunków medycznych czy nauk o zdrowiu. W tegorocznej edycji to właśnie ich propozycje startapów oraz proponowanych modeli biznesowych spotkały się z dużą uwagą i zainteresowaniem trenerów, którzy prowadzili warsztaty na WSEPINM”- mówi dr Wiktor Krasa, prodziekan Wydziału Ekonomii, Finansów
i Nauk Społecznych.