Nowoczesny i innowacyjny kierunek studiów zarządzanie i coaching w WSEPiNM czeka na kolejnych świadomych studentów w każdym wieku. Masz nieodkryty potencjał? Jego wielkość zależy całkowicie od tego, jak postrzegasz sam siebie i jak silnie wierzysz w to, że możesz wiele osiągnąć.

Uczeń zapytał Mistrza:
„Czy długo trzeba oczekiwać zmiany na lepsze?”
Mistrz odpowiedział:
Jeśli chcesz oczekiwać - to długo”!

zic1

Nie czekaj i Ty. Wykorzystaj okazję i możliwość - wybierz jeden z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych.

”Odpowiedzialny jesteś za to, co robisz, ale i za to, czego nie robisz”- Lao Tzu.

Kierunek Zarządzanie i coaching okazał się na naszej Uczelni sukcesem, jaki również przewidywaliśmy - mówi dr Magdalena Rycerz-Fiuk- inicjator kierunku oraz opiekun studentów tego kierunku.

W dzisiejszych czasach biorąc pod uwagę rolę i znaczenie kompetencji miękkich oraz rozwój osobisty przyszłych pracowników, menadżerów czy liderów- pochyliliśmy się na kształcenie praktyczne przyszłych ludzi sukcesu.

zic2

Tworząc kierunek chcieliśmy skupić się na człowieku i jego rozwoju osobistym, stąd w ofercie znajdują się dwie specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi i Coaching menadżerski. Stawiamy na kształcenie świadomych, pewnych siebie ludzi, wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności interpersonalne i kompetencje miękkie, tak istotne w pracy zawodowej i w drodze wspinania się po szczeblach kariery – podkreśla doktor Magdalena Rycerz-Fiuk.

Na studia zapisali się nie tylko maturzyści, chcący pozyskać wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, ale również dojrzali pracownicy firm, będący na dobrej drodze do awansu zawodowego, oraz tacy, którzy mimo zajmowania kierowniczych stanowisk, chcą nauczyć się wykorzystywać metodę coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

zic3

Są to studia o profilu praktycznym. Kładziemy ogromny nacisk na komunikację interpersonalną. Komunikacja jest tu fundamentem i narzędziem w osiąganiu sukcesu, którym często jest zaliczaniem kolejnych przedmiotów lub modułów studiów.

Biorąc udział w zajęciach komunikujemy się starając się zarządzać zespołem lub współpracując z innymi. Komunikujemy się biorąc udział w autoprezentacji, która dla niektórych była ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie zdobyciem ogromnej wiedzy o sobie, własnych blokadach i barierach, o których często nie wiedzieliśmy. Posiedliśmy ogromną wiedzę biorąc udział w wykładach oraz zajęciach praktycznych z ekspertami od zarządzania i marketingu, którzy są nie tylko wykładowcami akademickimi, ale również praktykami, ucząc się od nich na konkretnych warsztatach w grupach obejmując różne role zawodowe.

Ogromną zaletą tych studiów są zajęcia z psychologii społecznej, czy psychologii zarządzania. Dają one możliwość zrozumienia własnych i cudzych zachowań społecznych- mówią studenci drugiego roku kierunku Zarządzanie i coaching.

Za studentami są również zajęcia z przedmiotu- zarządzanie karierą zawodową. Tu każdy z nich podsumował własne osiągnięcia, sukcesy oraz wyznaczył kolejne cele na przyszłość. To taki, pewnego rodzaju rachunek sumienia, który każdy powinien zrobić na wybranym etapie swojego życia, pamiętając, że kariera zawodowa zaczyna się już w szkole średniej. To ważne, by na chwilę spojrzeć w przeszłość, przeanalizować własne decyzje, przez chwilę uświadomić sobie, w którym miejscu ktoś się znajduje, ale przede wszystkim postawić sobie odpowiednie pytania i zacząć malować drogę naprzód, w przyszłość. Najlepiej świadomie i z uśmiechem na twarzy- mówi doktor Magdalena Rycerz-Fiuk.

zic4

 

Studenci kierunku Zarządzanie i coaching podkreślają,  że jest to inwestycja w siebie i we własny rozwój osobisty.

W rozwoju osobistym chodzi głównie o kształtowanie kompetencji miękkich, które mają w dzisiejszych czasach ogromne znaczenie w odnalezieniu siebie na rynku pracy, spełnieniu się w konkretnym zawodzie oraz świadomym kształtowaniu własnej kariery zawodowej. Ważne jest również to, by wykształcić w sobie pewność siebie, poczucie własnej wartości, odkrycie w sobie potencjału oraz odwagę bycia liderem, by w przyszłości stać się przedsiębiorcą otwierającym własną firmę oraz osiągającym sukcesy. Umiejętności te pozwalają również być zauważonym i znaleźć dobrą pracę zaraz po studiach.

Zdobywamy wiedzę teoretyczną jak i praktyczną stanowiącą fundament kompetencji wymaganych na globalnym i lokalnym rynku pracy. Nasz kierunek jest nowoczesny, dlatego daje nam tak wiele możliwości. Przychodząc na te studia poznałam wiele ciekawych osób. Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci, i każde z nas pomaga sobie nawzajem.  To bardzo ważne relacje, uczymy się od siebie, wymieniamy doświadczeniami, komunikujemy bardziej świadomie, uczymy się we własnym gronie wywierania wpływu, czy asertywności. Mamy również wspaniałego opiekuna dr Magdalenę Rycerz- Fiuk,  która zawsze nas wspiera i motywuje.- mówi Anna Sroczyńska, studentka na kierunku Prawo oraz na kierunku Zarządzanie i coaching.

Studia dają nam pewne doświadczenie i wiedzę, którą możemy wykorzystać jako przyszli menadżerowie. Atmosfera wspaniała, fajni, ambitni i otwarci ludzie w różnym przedziale wiekowym, a mimo różnicy wieku tworzący jedną całość. Wykładowcy potrafią w ciekawy sposób przekazać swoją wiedzę opierając się na własnych doświadczeniach, sprawdzonych strategiach. Tu nie ma miejsca na nudę. Tu każdy cieszy się, że po raz kolejny może spotkać się na kolejnym zjeździe, zdobywając nową wiedzę- mówi Magdalena Bukłat, studentka drugiego roku, która na studia na kierunku Zarządzanie i coaching zdecydowała się wspólnie z mężem.

Łukasz Bukłat- pracujący na stanowisku jako z-ca kierownika stwierdza:

Odkąd powróciłem z rodziną z Wielkiej Brytanii i zdecydowałem się studiować, nie spodziewałem się, że już na studiach moja kariera nabierze tak szybkiego tempa, a ja sam stanę się dużo bardziej otwarty, odważny i asertywny oraz świadomy własnych decyzji.

Albert Kołodziej – Zdobyta wiedza daję studentowi większe możliwości nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu osobistym, gdzie także bardzo ważne są umiejętności interpersonalne. Przecież codziennie mamy kontakt z innymi osobami, nasze kontakty nie ograniczają się do czasu spędzanego w pracy. Spędzamy też chwile z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, czy choćby z partnerami. Zdobywamy tu m.in. wiedzę jak uniknąć konfliktów, a jak już do nich dojdzie, to jak z nich wychodzić, jak rozwiązywać problemy, te w pracy oraz w życiu prywatnym. Mamy możliwość spojrzeć na siebie z innej perspektywy, poznać swoje słabe i mocne strony. Uczymy się przekraczać bariery i granice, które wcześniej wydawały się niemożliwe do przekroczenia. Poznajemy siebie i swoje zachowania w różnych sytuacjach. Zdobyta tutaj wiedza jest nie tylko teoretyczna, lecz przede wszystkim praktyczna.

Liczyłem na to, że spotkam tu interesujące osoby i się nie zawiodłem, ale nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. Do tych ludzi chce się wracać. Potrafimy się wspólnie zorganizować, czy chodzi o akcję charytatywną, czy o spędzenie razem wolnego czasu poza uczelnią. Często na zjazd czekamy po to, aby zobaczyć znajomych z grupy. Super jest to, że różnica wieku nie przeszkadza w relacjach, dogadujemy się jakbyśmy byli rówieśnikami. Różnicę wieku, potencjalną wadę, przekształciliśmy w zaletę, która pozwala nam spojrzeć na dane tematy z innej strony, konfrontujemy poglądy i wspólnie dochodzimy do wniosków. Młodsi czepią z doświadczenia starszych, a starsi nabierają energii od młodszych. Obie strony na tym korzystają, pomagamy sobie nawzajem. Mimo różnic, tworzymy całość. Atmosfera jest genialna, to ogromna zasługa Pani dr Magdaleny Rycerz-Fiuk, naszej opiekunki. Zawsze możemy na Nią liczyć. Chcemy Pani za wszystko serdecznie podziękować. Dziękujemy.

Coaching od niecałego roku stał się zawodem. Nie jest narzędziem zarządzania, lecz sposobem komunikowania się z pracownikiem. Z jednej strony to nauka pracy z ludźmi, zarządzania nimi, współpracy w grupie, a z drugiej to kierunek, który polega na treningu, skutecznego zadawania pytań oraz umiejętności słuchania.

Pierwsi studenci tego kierunku stoją właśnie przed wyzwaniem, które czeka na nich na trzecim roku studiów, tuż po wakacjach, a mianowicie warsztaty, ćwiczenia, treningi i coaching. Jako opiekun grupy wiem, jak bardzo na to czekają.

To zupełnie inne podejście do studenta, bardzo indywidualne. Bardzo ważne dla studentów jest również to, aby potrafili rozróżnić trening od coachingu, by potrafili sami podejmować decyzje w przyszłej karierze zawodowej, co w jakiej sytuacji, oraz w podejściu do innych ludzi będzie odpowiednie- mówi doktor Magdalena Rycerz-Fiuk.

Coaching to przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość, aktywne jej kształtowanie. Celem coachingu jest zmiana i działanie. Najważniejszy jest jednak potencjał studenta, który w swojej pracy jako menadżer będzie potrafił odkrywać kompetencje i potencjał własnych pracowników.

"Nie musisz być wielki na starcie, ale musisz wystartować, żeby być wielki."

Ogromne zainteresowanie studiami pierwszego stopnia przyspieszyło naszą decyzję o utworzeniu drugiego stopnia studiów na kierunku Zarządzanie i coaching.

Studia drugiego stopnia są naturalną kontynuacją procesu kształcenia pozwalającą na zwiększenie kompetencji na wymagającym rynku pracy. Stanowią również możliwość dalszego rozwoju osobistego studenta i wykorzystywania zdobytej wiedzy w sposób praktyczny oraz udoskonalania narzędzi komunikacyjnych poznanych na pierwszym etapie studiów.

Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć - po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być- Landry Tom

Rekrutacja na studia licencjackie na kierunek Zarządzanie i Coaching jest prowadzona w siedzibie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 109 w Kielcach. Więcej informacji pod numerami telefonów (41) 345 1313,  (41)345 5256 oraz na stronie internetowej www.wsepinm.edu.pl.