21.06.2017r. w sali konferencyjnej  w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 odbyła się konferencja organizowana przez Sąd Okręgowy w Kielcach dotycząca Prawa spadkowego. Studenci WSEPiNM mogli zapoznać się z takimi pojęciami jak poświadczenie dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku.

konf prawo spadkowe

Było to drugie z cyklu posiedzeń pn. Akademia Podstaw Prawa. Na konferencje mógł  przyjść każdy pełnoletni mieszkaniec Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. Miała na celu przybliżenie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu postępowań sądowych.

Na sympozjum studenci mogli wysłuchać sędziego, notariusza, adwokata i pracownika Urzędu Skarbowego. Objaśnili podstawowe zagadnienia dotyczące dziedziczenia spadku. Dowiedzieliśmy się między innymi: kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o dział spadku oraz o stwierdzenie nabycia spadku, jak należy sformułować taki wniosek, jak przebiega postępowanie sądowe, co można dokonać przed notariuszem, jak przebiega postępowanie sądowe i jakie są jego koszty, jak można zwolnić się z opłat sądowych oraz o podziale majątku spadkowego. Uczestnicy otrzymali też wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Spotkanie było bardzo interesujące. Obfitowało w olbrzymią ilość pytań. Liczymy na następne konferencje z tego cyklu.

Dominika Duszyńska  - studentka II roku prawa