21 lipca 2017 roku mury WSEPiNM opuściły pierwsze absolwentki studiów magisterskich z kosmetologii. Panie  rozpoczęły studia na naszej Uczelni już na 1 stopniu. Po uzyskaniu tytułu licencjatu zdecydowały się na kontynuację studiów na drugim stopniu kosmetologii. 

mgr kosmetologia

Każda z Pań Alma Mater opuściła z uśmiechem na twarzy, ponieważ tytuł magistra otrzymały z wyróżnieniem. Promotorem prac magisterskich była dr n. med. Amelia Majkowska-Młynarczyk, natomiast recenzentem prac była pani dr n. biolog. Justyna Marwicka. 

Po pięciu latach studiów absolwentki kosmetologii są zadowolone z przebiegu studiów i rozwoju osobistego jaki w tym czasie zdobyły. Według Pani  Małgorzaty Kotwicy wiedza teoretyczna i praktyczna jest bardzo ważna a studia, które rozwinęły nasze kompetencje zawodowe na pewno ułatwią nam osiągnięcie dalszych sukcesów zawodowych. W związku z tym po wakacjach rozpoczniemy studia podyplomowe z dietetyki na WSEPiNM. W związku z powyższym serdecznie dziękujemy promotor dr n. med. Amelia Majkowska – Młynarczyk oraz recenzent prac Pani dr n. biolog. Justynie Marwickiej za wsparcie, wskazówki merytoryczne i praktyczne a także za przekazaną wiedzę i inspirację.