Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zaprasza do udziału w czwartej edycji konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs na temat ochrony praw autorskich. Jego celem jest upowszechnianie w środowisku młodzieży uczącej się wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji/animacji komputerowej, związanej z tematyką konkursu (prace indywidualne lub tworzone przez zespoły liczące nie więcej niż 3 osoby – szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 listopada 2017 r. , o godz. 10.00, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A. Zgłoszenia udziału należy przesłać do 20 października 2017 r., zaś prace konkursowe – do 20 listopada 2017 r.
Dla laureatów ufundowano cenne nagrody (urządzenia elektroniczne).

 

Patronat:

kopipol

Orgniazacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

www.kopipol.pl

 

Serdecznie zapraszamy

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia udziału szkoły w konkursie

Karta zgłoszenia pracy do konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu