29 listopada 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na temat ochrony praw autorskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ©Wszystkie prawa zastrzeżone. Konkurs zorganizował Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jego celem było upowszechnienie w środowisku młodzieży uczącej się wiedzy na temat praw autorskich i przeciwdziałanie zjawisku naruszania własności intelektualnej. Zadaniem uczestników było przygotowanie krótkiego filmu lub prezentacji/animacji komputerowej, związanej z tematyką konkursu (prace indywidualne lub tworzone przez zespoły liczące nie więcej niż 3 osoby – szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu). Dla laureatów ufundowano cenne nagrody (urządzenia elektroniczne).

Patronat:

kopipol

Orgniazacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

www.kopipol.pl

Regulamin konkursu