22 listopada 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbył się V Prawniczy Konkurs Krasomówczym organizowanym przez Wydział Prawa WSEPiNM. 

Jednym z symboli czasów, w których żyjemy jest Internet i dynamicznie rozwijające się media cyfrowe. Pozwalają łatwo komunikować się, zdobywać informacje, dostarczają rozrywek, dają szybki dostęp do wytworów ludzkiej kreatywności. Jednak łatwość z jaką możemy do nich docierać, kopiować i rozpowszechniać ma również negatywne skutki: naruszanie praw twórców do czerpania korzyści ze swoich dzieł, z drugiej strony zaś przysparzanie nieuprawnionych zysków piratom (jak określa się osoby naruszające własność intelektualną).

Konkurs polegał na wygłoszeniu przed „sądem” mowy w sprawie cywilnej, dotyczącej podobieństwa dwóch znaków towarowych: logo zaprojektowanego na potrzeby kampanii promocyjnej Białegostoku oraz logo działającej w Nowym Jorku organizacji LGBT (zostało opracowane i upublicznione wcześniej);

image001

w mowie „przedstawiciela Białegostoku” należało udowodnić, że podobieństwo jest przypadkowe lub wynika tylko z inspiracji; w mowie „przedstawiciela organizacji LGBT” należało dowieść plagiatu. 

Patron i główny sponsor nagród:

kopipol

Orgniazacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

www.kopipol.pl

Szczegółowe informacje w Regulaminie

Karta zgłoszenia udziału w konkursie