Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, chcących doskonalić umiejętności retoryczne i lubiących oratorskie popisy do udziału w V Prawniczym Konkursie Krasomówczym, organizowanym przez Wydział Prawa WSEPiNM. Konkurs odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A. Zgłoszenia należy przesłać do dnia  27 października 2017 r.

Jednym z symboli czasów, w których żyjemy jest Internet i dynamicznie rozwijające się media cyfrowe. Pozwalają łatwo komunikować się, zdobywać informacje, dostarczają rozrywek, dają szybki dostęp do wytworów ludzkiej kreatywności. Jednak łatwość z jaką możemy do nich docierać, kopiować i rozpowszechniać ma również negatywne skutki: naruszanie praw twórców do czerpania korzyści ze swoich dzieł, z drugiej strony zaś przysparzanie nieuprawnionych zysków piratom (jak określa się osoby naruszające własność intelektualną).

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w prawniczym konkursie krasomówczym; konkurs polega na wygłoszeniu przed „sądem” mowy w sprawie cywilnej, dotyczącej podobieństwa dwóch znaków towarowych: logo zaprojektowanego na potrzeby kampanii promocyjnej Białegostoku oraz logo działającej w Nowym Jorku organizacji LGBT (zostało opracowane i upublicznione wcześniej);

image001

w mowie „przedstawiciela Białegostoku” należy udowodnić, że podobieństwo jest przypadkowe lub wynika tylko z inspiracji; w mowie „przedstawiciela organizacji LGBT” należy dowieść plagiatu. O tym, która z mów zostanie zaprezentowana przez uczestnika konkursu zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Jury.

Patronat:

kopipol

Orgniazacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

www.kopipol.pl

 

Zapraszamy.

Szczegółowe informacje w Regulaminie

Karta zgłoszenia udziału w konkursie