23.09.2017 r. na kieleckim rynku odbył się festyn „Jesteśmy razem” pod hasłem przewodnim: „My nie widzimy nic, a Wy – czy widzicie nas?” Wśród zaproszonych gości, była również nasz uczelnia. Przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych mgr Arkadiusz Lech oraz student drugiego roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Kamil Rębosz, którzy przygotowali blok prezentacji medycznych oraz umożliwili skorzystanie z badań profilaktycznych.

rynek1

 

Można było skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru glukozy, sprawdzić ilość wysycenia tlenem krwi przy pomocy pulsoksymetru. Cały czas można było zapoznać się ze standardami udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej w zachłyśnięciu noworodków i niemowląt, w zatrzymaniu krążenia u dorosłych zgodnie z aktualnymi standardami z użyciem AED (automatyczny zewnętrzny defibrylator.). Na płycie rynku przez cały czas trwania festynu można było zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej uczelni. Organizatorem powyższego wydarzenia była Fundacja Szansa dla niewidomych, zaś Patronat Honorowy objęła Para Prezydencka Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Agata Kornhausr-Duda.

rynek2

Tomasz Górski