Takie hasło towarzyszyło studentom podczas VII Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych w Kielcach, który odbył się w dniach 10-12 listopada 2017 roku. Forum Uczelni Niepublicznych jest podmiotem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski.

Uczestnicy VII Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych (Fot. Kamil Rębosz)

Jest to organizacja działająca pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem FUN jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze prywatnym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu. Rada Forum bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących studentów w szczególności tych studiujących w sektorze prywatnym oraz w imieniu studentów przedstawia ich propozycje w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego. Organizacja ma za zadanie wspierać projekty studentów na uczelniach niepublicznych oraz inicjować działania na rzecz środowiska studenckiego.

Zjazd ten miał charakter wyjątkowy, ponieważ zgodnie ze statutem FUN kadencja władz trwa rok, po czym następuje wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas zjazdu ustępujące władze składają sprawozdania, uzyskują (bądź nie) absolutorium, po czym następuje wybór nowych władz statutowych. Jest to najważniejsza i jednocześnie największa pod względem liczby uczestników konferencja FUN w ciągu roku akademickiego. Podczas tego zjazdu w obradach, które odbywały się w Wyższej Szkole Ekonomii, prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz w Hotelu Uroczysko w Cedzynie brało udział ponad 80 delegatów z uczelni niepublicznych z całej Polski. Organizatorem VII Zjazdu FUN była Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego WSEPiNM, a wydarzenie odbyło się poraz pierwszy w Kielcach.

Pierwszego dnia delegaci zostali zaproszeni do siedziby WSEPiNM, gdzie na Auli II im. prof. zw. dr. hab. Pawła Sarneckiego odbyło się oficjalne otwarcie Zjazdu. Uroczyste przemówienie jako pierwszy wygłosił prorektor dr Krzysztof Wątorek, następnie przewodniczący Forum Uczelni Niepublicznych Maksymilian Prusak a po nich głos zabrała przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów WSEPiNM. Następnie odbył się występ artystyczny Ali Zawiszy, Agnieszki Serwan, Moniki Zychowicz oraz Bartosza Kłosowskiego. Ostatnim punktem piątkowego programu było uchwalenie nowego statutu Forum Uczelni Niepublicznych.

Sobotnia część konferencji odbywała się w Hotelu Uroczysko, obecny przewodniczący FUN przedstawił sprawozdanie z 1,5 rocznej działalności Forum. Następnie odbyły się wybory nowych władz statutowych. Każdy z kandydatów przedstawiał swoją sylwetkę przed przed zgromadzonymi na Zjeździe delegatami. Następnie w drodze głosowania wybrano pięciu nowych członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Agnieszka Kowalczyk, Maksymilian Prusak, Konrad Zasztowt, Bartłomiej Sydor i Jakub Róźański. W nowym Zarządzie FUN od 1 stycznia 2017 roku zasiądą Alicja Ciszek, Patryk Lisiecki, Klaudia Jasica, Jan Moskal, Szymon Matczak, Kamil Dolny oraz Piotr Cichocki. Warto podkreślić, że przewodnicząca naszej Alma Mater otrzymała w wyborach największą liczbę głosów, co świadczy o dużym zaufaniu delegatów i widocznych kompetencjach przywódczych naszej koleżanki - relacjonuje Karolina Dubiel członek URSS.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrał gość honorowy Zjazdu - Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Tokarski. Dzielił się ze studentami uczelni niepublicznych swoimi przemyśleniami na temat Ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym, poruszał również problem możliwości sfinansowania po części studiów na uczelniach niepaństwowych.

Zorganizowanie Zjazdu było dla nas nie lada wyzwaniem i pochłonęło dużo czasu, lecz sukces naszej przewodniczącej podczas wyborów z czego jesteśmy bardzo dumni oraz zadowolenie naszych gości z pobytu w Kielcach wszystko nam wynagrodził - relacjonuje Kamil Rębosz członek URSS.

Serdecznie dziękujemy władzom uczelni, którzy przychylili się do naszej prośby o zorganizowanie tego przedsięwzięcia, dziękujemy wspierającym nas przez ostatnie tygodnie pracownikom uczelni. Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom Zjazdu: Klubowi Ultraviolet w Kielcach, Call Center Inter Galactica, Wzorek Bus, Hotelowi Uroczysko oraz partnerom medialnym: echodnia.eu oraz wyborcza.pl. Dziękujemy również naszym mentorom, którzy ciągle służyli nam wiedzą i wskazówkami Mateuszowi Kulińskiemu, maksymilianowi prusakowi oraz patrykowi Lisieckiemu. Jako przewodnicząca pragnę również podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu i wszystkim studentom, którzy zgodzili się wesprzeć nas w ostatnim tygodniu przygotowań oraz podczas samego Zjazdu.

 

Alicja Ciszek

Przewodnicząca URSS WSEPiNM