6 grudnia 2017 roku był wyjątkowym dniem dla podopiecznych z Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Kielcach. Tego dnia na saniach zaprzęgniętych w renifery przybył do nich Święty Mikołaj razem z Przedstawicielami URSS WSEPiNM.

Mikołaj2017

Dzieci z wielkimi uśmiechami przywitały Mikołaja, z chęcią opowiadały wierszyki i śpiewały kolędy oraz wspólnie z mikołajem oglądały paczki które otrzymały. Znajdowały się w nich plecaki, bidony, przybory szkolne oraz słodycze. Mikołaj również nie zapomniał o starszych podopiecznych ośrodka oraz o pracownikach.

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach od połowy listopada 2017 roku zbierali słodycze i przybory szkolne dla dzieci z placówki. Szerzenie wśród młodzieży postawy nieobojętnej na otoczenie jest bardzo ważne, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego dobrze wiedziała jak zachęcić żaków do wzięcia udziału w akcji charytatywnej. Pomoc innym sprawia ogromną przyjemność, szczególnie gdy możemy to robić w tak dużym gronie. 

Dziękujemy wszystkim studentom, pracownikom i wykładowcom za pomoc a w szczególności: II roku BHP, I roku Pielęgniarstwa Drugiego stopnia, II roku Kosmetologii , III roku Finansów i Rachunkowości oraz I rok Ratownictwa Medycznego. Starości tych grup najbardziej zmotywowali swoich kolegów i koleżanki do przyłączenia się do akcji.
Bardzo się cieszymy, że w tym przedświątecznym czasie mogliśmy sprawić dzieciom odrobinę radości.

Karolina Dubiel