Nasi studenci zostali zaproszeni na Akademie Podstaw Prawa organizowaną w ramach dni otwartych w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Z wielką chęcią nasze koła naukowe Respublica oraz Per Aspera ad Astra zrzeszające studentów wydziału Administracji i Bezpieczeństwa oraz Prawa wzięły udział w konferencji. Grupa chętnych, która wybrała się do sądu liczyła 15 osób.

sąd

 

Konferencja miała charakter przedmiotowy, której celem było przybliżenie młodym umysłom rejestracji spółek oraz postępowań sądowych z udziałem przedsiębiorców. Wydarzenie odbyło się z udziałem referendarza sądowego X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach.

Nasi studenci podczas konferencji zostali zapoznani z całym procesem jak założyć spółkę oraz z ich prawną obsługą. Wśród typów spółek można wymienić: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz spółki z.o.o.

Prowadząca konferencje dokładnie zapoznała nas ze strukturami danej spółki oraz procesem ich tworzenia. Każda z nich jest inna i posiada swój indywidualny sposób funkcjonowania.  Został także poruszony temat likwidacji spółki oraz przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

Jest to bardzo przydatna wiedza, która wielu studentom może ułatwić przyszłościowy start, jeżeli ktoś zechce założyć własną spółkę bądź pracować w ich otoczeniu.

Kamil Rębosz

Wiceprzewodniczący URSS