Olimpiada Statystyczna ma w tym roku swoją drugą edycję. Po raz drugi również Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych wraz z Urzędem Statystycznym w Kielcach angażują się w jej organizację, przeprowadzając etap okręgowy.

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna – mimo że jest najmłodszą z ogólnopolskich olimpiad – zyskała dużą popularność wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W województwie świętokrzyskim w zawodach szkolnych wzięło udział 220 uczniów w 24 szkołach (w całym kraju odpowiednio – ponad 2 500 uczniów z 335 szkół).  Etap szkolny wyłonił sześćdziesięciu najlepszych, którzy 9 stycznia zmierzyli się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych podczas zawodów okręgowych. Mieli oni 90 minut na rozwiązanie obszernego testu, sprawdzającego ich teoretyczną i praktyczną wiedzę
z zakresu statystyki.

– O znaczeniu statystyki nie trzeba już nikogo przekonywać – mówiła do uczestników dr Barbara Piasecka-Janowicz, przewodnicząca Komitetu Okręgowego, otwierając Olimpiadę. Rzeczywistość społeczna i ekonomiczna wokół nas jest skomplikowana i podlega ciągłym przemianom. Wymaga to od osób podejmujących decyzje wielostronnego spojrzenia na te zjawiska, a statystyka jest nauką, która taką wszechstronną analizę umożliwia. Posługuje się przy tym zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i matematycznymi. To ważne, by młodzi ludzie mieli wiedzę i umiejętności
z dziedziny statystyki również dlatego, że daje to przewagę w zakresie kompetencji społecznych
i ułatwia start w dorosłe, zawodowe życie. Okazją, by tę wiedzę i umiejętności rozwijać jest właśnie udział w Olimpiadzie Statystycznej. 

O innych korzyściach z udziału w Olimpiadzie mówiła dr Agnieszka Piotrowska-Piątek, dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach i członek Komitetu Głównego Olimpiady: – Tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy. Organizowana jest w ramach obchodów setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego. Stąd na złotą "30", która już w marcu – w miesiącu, w którym obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej, będzie walczyć o status laureata II edycji Olimpiady Statystycznej, czekają nie lada emocje i nagrody. Wśród nich "złote" indeksy na prestiżowe uczelnie w całym kraju (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
I oczywiście – ogromne poczucie satysfakcji z sukcesu odniesionego w trudnych, interdyscyplinarnych, ogólnopolskich zmaganiach. 

Zwycięzcą zawodów okręgowych okazał się Kamil Pytel, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, który ma już status laureata ubiegłorocznej edycji Olimpiady (zajął siódme miejsce w kraju). Wyprzedził Natana Warmińskiego z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach oraz Sebastiana Legawca z Zespołu Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. Będą oni reprezentowali nasz region podczas dwuetapowego finału centralnego. Pierwszym sprawdzianem będzie test wypełniany
w trybie on-line (28 lutego), a następnie test rozwiązywany w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (9 marca). Wówczas też poznamy wszystkich laureatów II Olimpiady Statystycznej. Liczymy, że wśród nich znajdą się Kamil, Natan i Sebastian.

Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.