image002

Dzień bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci – to hasło kolejnej, siódmej już edycji Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Był konkurs, zajęcia warsztatowe, prezentacje i gry edukacyjne dla uczniów województwa świętokrzyskiego, związane z upowszechnianiem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, poszanowania praw użytkowników Sieci i ich ochroną.

VIISDBI

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Około 150 uczniów i 60 nauczycieli z 33 świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkało się w poniedziałek, 5 lutego, w audytoriach uczelni, aby poznać zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz zagrożenia, jakie wiążą się z tym środkiem komunikacji. Uczniowie uczestniczyli w wykładach, prezentacjach i zajęciach warsztatowych, a najmłodsi uczyli się poprzez zabawę. Dla nauczycieli zorganizowane zostały zajęcia metodyczne prowadzone przez specjalistów z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach i wydawnictwa Helion  Edukacja.

– Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej w wielu krajach europejskich od 2004 roku; w 2011 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych zorganizowały po raz pierwszy Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu – przypomniała w podsumowaniu Monika Zawadzka-Chłopek z SODMiDN w Kiecach, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. To, że mamy za sobą już siódmą edycję świadczy o tym, że ŚDBI znalazł stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych naszego regionu. Szacunek to wartość, bez której nie da się zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Dzieci i młodzież intensywnie korzystają z Internetu, są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, porozumiewają się za pomocą komunikatorów itp. Ważne jest, by budowane w ten sposób relacje opierały się na tolerancji, poszanowaniu odmiennych poglądów oraz  prywatności i godności innych użytkowników globalnej sieci.

Ta myśl przewijała się przez wszystkie zajęcia, które prowadzili metodycy z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz przedstawiciele znanego kieleckiego wydawcy edukacyjnego, Grupy MAC S.A. Była obecna również w pracach nadesłanych na konkurs zorganizowany w ramach VII ŚDBI. Podobnie jak w latach ubiegłych rozstrzygnięcie konkursu było najbardziej oczekiwaną częścią wydarzenia. W tegorocznej edycji uczestnicy przygotowywali krótki film, spot reklamowy, teledysk lub animację komputerową, a najmłodsi z klas I-III szkoły podstawowej – pracę plastyczną w programie Paint. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów: w etapie szkolnym wzięło udział 736 uczniów z 50 szkół. Szkolne komisje konkursowe zakwalifikowały do  etapu wojewódzkiego 89 prac, spośród których Jury Konkursu nagrodziło lub wyróżniło 37 prac, wykonanych przez 50 uczniów.

Dzięki hojności sponsorów nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe. Fundatorami byli między innymi: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Kielc, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Grupa MAC S.A., Grupa Helion - Helion Edukacja, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Biuro ECDL, Wydawnictwo Nowa Era oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. 

Wyniki |pdf                                                                                                                                            

Program