W naszej uczelni powstaje nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, które będzie służyło przyszłym pielęgniarkom. Wartość inwestycji to prawie 2,6 miliona złotych. Projekt w całości zostanie sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

dr Grzegorz Gałuszka mgr Luiza Wójcik

- Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) pozwoli na efektywną naukę przez praktykę. Studenci zdobędą lepsze umiejętności praktyczne, dzięki czemu będą się czuć pewniej w pierwszych kontaktach z pacjentami – mówi doktor Grzegorz Gałuszka, kierownik projektu MCSM, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Kształcenie praktyczne

Ta istniejąca 20 lat na edukacyjnym rynku uczelnia od początków swojej działalności stara się dynamicznie reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy. – Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i ciągle zmniejszających się zasobów kadrowych wśród pielęgniarek w Polsce, chce jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy w tej profesji. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie wymusza kształcenie praktyczne nowych pokoleń pielęgniarek. Priorytetem jest, aby stworzyć warunki do nauki tego zawodu zbliżone do warunków naturalnych, szpitalnych – podkreśla dziekan Gałuszka.

Te założenia spełnia Centrum Symulacji Medycznych. Kielecka niepubliczna szkoła wyższa dołączyła do wąskiego grona uczelni, w których taki ośrodek będzie działał.

- Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych jest beneficjentem projektu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, służącego poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia Luiza Wójcik, kierownik biura projektu Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Wsparcie z ministerstwa

Pełna nazwa projektu brzmi: „MCSM – kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach”. Jego łączna wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.

Aby otrzymać fundusze, uczelnia musiała spełnić ściśle określone wymagania.

- W 2016 roku Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych opracowała projekt Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, który po audycie przeprowadzonym przez Komisję Departamentu Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia został oceniony pozytywnie. Kolejnym krokiem było opracowanie projektu i przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia, celem pozyskania środków finansowych – wymienia Luiza Wójcik. – W listopadzie 2017 roku uczelnia znalazła się na liście podmiotów, które dostały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2018 – do 31.01.2020 roku.

Nauka w wirtualnym szpitalu

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej 109A powstanie wirtualny szpital, czyli miejsce zbliżone warunkami do prawdziwej lecznicy.

- Przyznany budżet umożliwi adaptację powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych, gdzie powstanie Centrum. To nastąpi w pierwszej kolejności – wymienia doktor Grzegorz Gałuszka. – Zakupiona zostanie też aparatura medyczna i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Będą to między innymi fantomy, na których studenci będą ćwiczyć umiejętności manualne, takie jak intubacja, sztuczne oddychanie czy wkłucia dożylne. Co ważne, te manekiny potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich właściwie nie odbiega od zabiegów przeprowadzanych na pacjencie, przy czym tu, te zabiegi można powtarzać wielokrotnie.

Współpraca z kielecką lecznicą

Na tym jednak nie koniec. Nauka w Centrum Symulacji Medycznych będzie też okazją do kontaktu interpersonalnego pomiędzy pielęgniarką a pacjentem.

- Uczelnia będzie realizować projekt w partnerstwie ze Szpitalem Kieleckim Świętego Aleksandra, co pozwoli na wprowadzenie programu „Pacjent Standaryzowany”. Program obejmie między innymi prowadzenie zajęć z udziałem osób, które w sposób najbardziej realistyczny będą odtwarzać historię określonej choroby. W ramach projektu wsparcie otrzyma także kadra dydaktyczna, która będzie prowadzić zajęcia ze studentami pielęgniarstwa. Będą to kursy instruktorskie w zakresie nauczania metodą symulacji – dodaje dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, zostanie również stworzona kompleksowa baza scenariuszy do zajęć. Projekt zakłada też współpracę z innymi ośrodkami Centrum Symulacji Medycznych.

Profesjonalne przygotowanie do zawodu

- Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie pielęgniarskim. Centrum pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów – podkreśla doktor Grzegorz Gałuszka. – Główną ideą ośrodka jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowanie do zajęć klinicznych. Pomoże też wykształcić u studentów tak cenne umiejętności, jak zdolność analitycznego myślenia, współpraca w zespole oraz komunikacja z pacjentem.

Centrum Symulacji Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach rozpocznie działalność już w roku akademickim 2018/2019.

 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach znalazła się w wąskim gronie 35 uczelni, które pod koniec 2017 roku otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie monoprofilowych centrów symulacji medycznych. Mają one służyć kształceniu pielęgniarek i położnych. Resort przeznaczył na ten cel prawie 93 miliony złotych przy zaangażowaniu funduszy unijnych.

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0093/17-00 z dnia 14 grudnia 2017 r.) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 2 599 478,40 złotych.