W dniach 25-26 kwietnia 2018 odbyła się konferencja międzynarodowa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zyskując tym samym wielu współorganizatorów w tym również naszą uczelnie. Przedstawicielami Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych byli prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek, dr Dariusz Palacz oraz student Kamil Rębosz.

konferencja

Cała konferencja liczyła 53 prelegentów w tym bardzo ważne osoby decyzyjne w sprawach bezpieczeństwa narodowego, osoby ze świata nauki oraz kilku studentów. Nasi przedstawiciele wygłosili referaty takie jak: Przestępczość korupcyjna jako zagrożenie dla rozwoju ekonomicznego i społecznego współczesnego państwa demokratycznego- dr Krzysztof Wątorek, Zorganizowana przestępczość ekonomiczna źródłem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa- dr Dariusz Palacz, Cyberbezpieczeństwo – współczesne zagrożenie wśród otaczającej nas technologii- Kamil Rębosz. Konferencja była idealną sposobnością na wymianę poglądów oraz zdobycie cennego doświadczenia na temat bezpieczeństwa wewnątrz granic naszego państwa oraz na arenie międzynarodowej.

Drugą częścią, która przeplatała się z wystąpieniami prelegentów była wspaniała idea zorganizowania debaty studenckiej na temat „NATO gwarantem bezpieczeństwa Polski w XXI w.”. W debacie brało udział 8 studentów w tym również nasz student Kamil Rębosz. Studenci zostali podzieleni na dwa czteroosobowe zespoły, w których został wybierany lider- w przypadku jeden grupy był to przedstawiciel naszej uczelni. Cel debaty był prosty, przekonać gości zebranych na sali do swoich racji. Jednak grupa miała za zadanie przedstawić argumenty mówiące za podaną tezą, zaś drużyna przeciwna miała ją obalić. Wśród widowni znalazły się głosy zarówno za jednymi jak i drugimi, jednak szala zwycięstwa stanęła po stronie grupy na której czele stał przedstawiciel WSEPiNM, której zadaniem było obronienie postawionej tezy dając argumenty przemawiające za jej słusznością.

Kamil Rębosz