W dniu 28 maja 2018 roku na naszej uczelni odbyła się konferencja interdyscyplinarna, która dzięki dużemu zainteresowaniu zdobyła zasięg ogólnopolski 

konfer1

 

spełniając wymóg pięciu różnych ośrodków akademickich w tym nasza Alma Mater, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademia WSB.

W konferencji wzięło udział 17 prelegentów pośród, których zaleźli się doktorzy, magistrzy oraz studenci. Na Auli nie brakowało również kilku gości, którzy z wielką chęcią wysłuchiwali ciekawych wystąpień, a następnie zadawali wiele pytań budując ciekawe dyskusje.

Niektóre tematy, który zostały przedstawione na konferencji brzmią następująco: ,,Podstawy uprzywilejowania zabójstw w polskim i rosyjskim prawie karnym- ujęcie komparatystyczne”, ,,Zakłócenia w przetwarzaniu elementów kodu prozodycznego na przykładzie starszych użytkowników języka”, ,,Analiza wpływu wybranych czynników na odczuwanie motywacji do pracy przez kobiety oraz mężczyzn z grupy wiekowej 18-29 lat, prezentacja badań własnych”, ,,Rola potencjału militarnego państwa Trójmorza w systemie obronnym Europy”, ,,III Rzesza- analiza przyczyn porażki podczas operacji Barbarossa”, ,,Uwarunkowania rodzinne, jako predykator zaburzeń zachowań i przestępczości”, ,, Dwujęzyczność- szansa, czy zagrożenie? Analiza zagadnienia na przykładzie dzieci trzyletnich”, ,,Psychologia w pielęgniarstwie. Sytuacje trudne- oczekiwania kontra rzeczywistość”, ,,Innowacje i bezpieczeństwo bankowości internetowej”, "Wzorce, techniki i dobre praktyki tworzenia oprogramowania”, "Zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika sieci komputerowych”, "Legitymacja czynna Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego  w postępowaniu przed Sądem Najwyższym”.

Chociaż tematyka prac była różnorodna to każdy chętnie przyłączał się do dyskusji na dany temat, a każdy z nich w jakiś sposób był ze sobą powiązany dając świetną atmosferę konferencyjną. Nasza uczelnia jest dumna z tego, że mogła być gospodarzem konferencji  o tak szerokim obszarze i mamy nadzieje na jeszcze większe rezultaty za rok.

Kamil Rębosz