Katarzyna Lipska ErasmusErasmus+ jest programem Komisji Europejskiej, który swym działaniem obejmuje projekty na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014-2020. Zastąpił on wcześniej funkcjonujące europejskie inicjatywy, takie m.in. jak: Lifelong Learning Programme, program Młodzież w działaniu czy Tempus. Od wielu lat stanowi fundament umiędzynarodowienia procesu kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego.

Jednym z beneficjentów programu są uczelnie wyższe, w tym oczywiście Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a precyzyjniej jej studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy administracyjni. Działania skierowane do nich mają różny charakter. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych istnieje możliwość prowadzenia zajęć ze studentami zagranicznych uczelni na podstawie uzgodnionego przez obie strony programu nauczania w wymiarze 8 godzin. Z kolei studenci mogą nie tylko wyjechać na jeden semestr studiów w celu realizacji procesu kształcenia za granicą, ale także odbyć studencką praktykę zawodową w jednym z ośrodków, z którym WSEPiNM ma podpisane umowy o współpracy.

            Punkt widzenia pracownika naukowo-dydaktycznego WSEPiNM - Program Erasmus+ znam od wielu lat. Pierwsze spotkanie z nim miało miejsce jeszcze jak byłam studentką politologii i wzięłam udział w międzynarodowej wymianie młodzieżowej realizowanej wspólnie ze studentami naszej uczelni, wówczas jeszcze WSEiA. Projekt służył przygotowaniu przez młodzież z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Litwy przedstawienia, dla dzieci z kieleckich szkół, które zaprezentowaliśmy w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. To moje pierwsze międzynarodowe „spotkanie”, zmieniło mnie bardzo. Otworzyło na międzynarodowe kontakty, współpracę, przełamało moją nieśmiałość, wzbudziło kreatywność i umiejętności interpersonalne. To był dopiero początek. Dziś już jako koordynatorka realizuję wspólnie z młodzieżą kolejne projekty, tym razem obserwując jaki ogromny wpływ na kolejnych młodych mają międzynarodowe działania. Moja przygoda z programem Erasmus+ ma także swoje drugie oblicze, gdyż jako nauczyciel akademicki mam możliwość rozwijania się zawodowo. Dzięki WSEPiNM miałam możliwość realizacji wspólnie z mgr Emilią Kijanką kilku wizyt w uczelniach partnerskich między innymi w Hiszpanii, Czechach i Włoszech, których celem było prowadzenie zajęć ze studentami tamtejszych uczelni. Każda z tych wizyt pozwoliła nam zawrzeć nowe znajomości, poznać odwiedzane miejsce, a przede wszystkim sprawdzić się realizując zajęcia w języku angielskim. Z realizowanych wizyt zawsze pozostają miłe wspomnienia i zawodowe doświadczenie, na przykład ze spotkanym w Madrycie profesorem Jose Manuel Saiz-Alvarezem wciąż utrzymujemy kontakt realizując wspólnie publikacje i biorąc udział we wspólnych konferencjach. Erasmus+ to program wyjątkowy, który stanowi dla mnie bardzo ważny element w rozwoju, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Polecam wszystkim! - zachęca mgr Katarzyna Lipska - wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

            Punkt widzenia studenta WSEPiNM

            Od 2007 r. studenci wszystkich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które podpisały umowy bilateralne z ośrodkami przyjmującymi, mają możliwość realizowania za granicą studenckich praktyk zawodowych. Z tej możliwości korzystają również studenci Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, kiedyś kierunku turystyka i rekreacja, dziś głównie fizjoterapii i kosmetologii.

            W WSEPiNM studenci właśnie z tej formy umiędzynarodowieni procesu edukacji korzystają najczęściej. O wyborze zagranicznych praktyk studenckich decyduje chęć zdobycia przez studentów kompetencji językowych, rozwoju osobistego czy nabycia wymaganego później doświadczenia zawodowego. Obecnie od czerwca do września w Czeskich Teplicach trójka studentów fizjoterapii WSEPiNM odbywa studenckie praktyki zawodowe.

            Do kolejnego przyjazdu do Uzdrowiska Czeskie Teplice skłoniła mnie możliwość pracy w różnych ośrodkach, gdyż sanatorium to stanowi kompleks obiektów rehabilitacyjnych. To pozwala na zdobycie doświadczenia, które będę mógł wykorzystać w przyszłości w pracy z pacjentem - podkreśla Arkadiusz Kowal student III roku fizjoterapii WSEPiNM. Możemy namacalnie doświadczyć i skonfrontować się m.in. z czeską szkołą rehabilitacji dziecięcej, np. związanej z metodą Vojty. To właśnie praca w ośrodku dla dzieci daje mi najwięcej satysfakcji. Dodatkowo ciekawym doświadczeniem jest to, że mogliśmy spotkać pacjentów nie tylko z Europy, ale także z Azji i krajów arabskich. Dzięki temu mogłem z nimi porozmawiać, poznać ich zwyczaje, tak różne od naszych polskich. Wyjazdy takie mają zawsze w sobie element interkulturowości. Teplice dodatkowo są miejscem bardzo atrakcyjnie położonym, w sąsiedztwie czeskiej Pragi, co pozwoliło nam także odwiedzić stolicę podczas naszych weekendowych wyjazdów. WSEPiNM zadbało o to, by sanatorium stworzyło nam dogodne warunki do pracy. Mamy zagwarantowane wyżywienie i bardzo dobre warunki mieszkaniowe, za co nie musimy płacić. Dodatkowo każdy praktykant otrzymuje stypendium z programu Erasmus+. Uważam, że taka forma realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych daje ogromne możliwości rozwoju i jestem przekonany, że zaowocuje to w mojej dalszej karierze zawodowej - zaznacza Arkadiusz Kowal (student III roku fizjoterapii).

Katarzyna Lipska